Het volgende is van toepassing op het bericht dat u ontvangen heeft:

Het bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mail berichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Bouwservice Buskoop B.V. en of Buskoop Schilders B.V. zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. Bouwservice Buskoop B.V. en/of Buskoop Schilders B.V. staan er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

website: http://www.buskoop-schilders.nl/